skip to Main Content

LENDË TË PARA

Vetëm nga furnitorët më të mirë

Lëndët e para furnizohen nga kompanitë më të mira në botë që janë lider në atë që bëjnë, kujdesen thellësisht për mjedisin dhe janë të certifikuar nga standardet evropiane për cilësinë e tyre.

Letra

Letra vjen nga furnitorët më të mirë në botë.

Cilësi e avancuar e teknologjisë së letrës për një shumëllojshmëri aplikimesh. Me letrat me performancë të lartë dhe një kuptim të thellë të kërkesave në industritë komplekse, ky lloj i letrës speciale ofron cilësinë më të lartë të mundshme për çdo gjë, nga gërshetimi i çelik inoxit në veshje prej silikoni për produkte higjienike deri në shtresën gërryese ose shkumë për përdorime industriale ose ndërtimore.

Ngjitësi

Ngjitësja ofrohet nga kompanitë më inovative dhe në respekt të mjedisit.

Furnizuesit tanë ofrojnë një gamë të lartë cilësie të produkteve për ngjitjen kreative të letrës. Respektimi i natyrës fillon me inovacionin drejt zgjidhjeve të gjelbra që përfshijnë burime të rinovueshme të lëndës së parë dhe performancë të lartë.

Bojëra dhe filma

Bojërat dhe filmat ofrohen nga prodhuesit kryesorë me një ndjekje të vazhdueshme të kërkimit dhe zhvillimit.

Udhëheqës në inovacion, me qendra kërkimore dhe zhvillimore që janë të angazhuara për krijimin e bojrave, riveshjeve, pigmenteve dhe zgjidhjeve të tjera që përmirësojnë produktivitetin, krijojnë mundësi të reja të të ardhurave për konsumatorët dhe kontribuojnë në një të ardhme më të qëndrueshme.

Dëshironi të mësoni më shumë rreth produkteve tona?

Back To Top